Inventarsystem

IBS InventarXL er et modulært oppbygget inventarregister som gir full kontroll over en bedrifts eiendeler. Ved hjelp av strekkodemodulen kan man benytte strekkodelesere for desentral registrering, endring, oppslag, samt inventarkontroll. I tillegg har man moduler som holder oversikt på utlån til elever eller ansatte, utstyr man sender fra seg på service, samt bilder og dokumenter man ønsker å knytte opp til et objekt. Utstyrsdatabasen er fleksibel og enkel i bruk.

Kompetansemodul

Hvilken kompetanse har de ansatte? Har din organisasjon påkrevd sertifisering? Når skal sertifikater fornyes? Hvem har de nødvendige tillatelsene eller klareringene? Hvem trenger videreutdanning eller kursing? Utfordringen er til enhver tid å holde oversikt over hvilke ressurser virksomheten besitter. Det kan være avgjørende for å løse viktige oppgaver for bedriften, men også i forhold til statlige pålegg og krav.

Med kompetansemodulen får du tilgang til et verktøy som gjør det mulig å samle all kompetanse i en database og relatere den til nøkkelpersoner.