Inventarsystem

IBS InventarXL er et modulært oppbygget inventarregister som gir full kontroll over en bedrifts eiendeler. Ved hjelp av strekkodemodulen kan man benytte strekkodelesere for desentral registrering, endring, oppslag, samt inventarkontroll. I tillegg har man moduler som holder oversikt på utlån til elever eller ansatte, utstyr man sender fra seg på service, samt bilder og dokumenter man ønsker å knytte opp til et objekt. Utstyrsdatabasen er fleksibel og enkel i bruk.

Webgrensesnitt

Utstyrsparken i en bedrift er ofte spredd på mange lokasjoner og bygg. Utstyr flyttes, oppgraderes og anskaffes. Det skaper store utfordringer for den som er ansvarlig for å holde oversikt over utstyrsparken.

Med et webgrensesnitt får du tilgang til databasen hvor enn du måtte befinne deg. Du kan nyregistrere, endre, flytte, gjøre oppslag eller ta ut rapporter. Dette gir deg som bruker full fleksibilitet.

Relaterte produkter