Inventarsystem

IBS InventarXL er et modulært oppbygget inventarregister som gir full kontroll over en bedrifts eiendeler. Ved hjelp av strekkodemodulen kan man benytte strekkodelesere for desentral registrering, endring, oppslag, samt inventarkontroll. I tillegg har man moduler som holder oversikt på utlån til elever eller ansatte, utstyr man sender fra seg på service, samt bilder og dokumenter man ønsker å knytte opp til et objekt. Utstyrsdatabasen er fleksibel og enkel i bruk.

Avtale og varslingsmodul

I en moderne organisasjon inngås en rekke forpliktende kontrakter og avtaler. Utfordringen er ofte å holde oversikt over ”hvilke avtaler har vi, med hvilket firma, hvem er ansvarlig, hva koster de oss, er de i bruk, hva er oppsigelsesvilkårene" osv.

Mange avtaler fornyes automatisk. Det kan føre til at bedriften taper store summer på kontrakter som burde vært sagt opp eller reforhandlet. Vår avtale og varslingsmodul gir full oversikt over inngåtte avtaler, kostnader, betingelser mm. Du kan lagre alle avtaler elektronisk, samt opprette varsler når du ønsker en vurdering av allerede inngåtte avtaler: har vi behov for avtalen, trenger vi så mange lisenser osv?

Varsling kan også brukes til en rekke andre formål. Få varsel på popup og e-post ved f.eks. service, kontroll, utløp av avtale eller sertifisering, vedlikehold, telling mm.