Inventarsystem

IBS InventarXL er et modulært oppbygget inventarregister som gir full kontroll over en bedrifts eiendeler. Ved hjelp av strekkodemodulen kan man benytte strekkodelesere for desentral registrering, endring, oppslag, samt inventarkontroll. I tillegg har man moduler som holder oversikt på utlån til elever eller ansatte, utstyr man sender fra seg på service, samt bilder og dokumenter man ønsker å knytte opp til et objekt. Utstyrsdatabasen er fleksibel og enkel i bruk.

Servicemodul

Som en følge av den stadig økende utstyrsintensiteten i næringslivet, tiltar også behovet for service og vedlikehold. IBS InventarXL tar hånd om denne problemstillingen.

Servicekvittering, servicekontroll, restanse og servicehistorikk

Servicemodulen holder oversikt over alle innmeldte servicer, hvor utstyr er sendt, årsak til service, forventet tilbakelevering og hva som ble gjort på service. Den genererer også en servicekvittering. Servicehistorikken vil gi et godt vurderingsgrunnlag når bedriften senere skal gå til innkjøp av nytt utstyr. For å øke effektiviteten er det tilrettelagt for bruk av skannerutstyr ved inn- og utlevering.

Relaterte produkter