Prosjektledelse

Mange av våre kunder bruker IBS Inventar innenfor et isolert område (IT, kunst, inventar o.l). Basen kan imidlertid utvides til å bli et alt omfattende verktøy for hele bedriften. I en slik situasjon kan det være ønskelig å overlate prosjektledelsen til oss.

Dette pga vår brede erfaring, men også for å avlaste nøkkelpersonell i en igangkjøringsfase. IBS vil da bistå med alt fra å bygge opp tabelldata til å planlegge og gjennomføre datafangst. Vi vil avslutte med praktisk trening av nøkkelpersonell og overlevere en ferdig oppbygget database.