Datafangst

I en presset hverdag kan det være en utfordring å frigjøre ressurser til igangkjøring av en utstyrsdatabase. Dette gjelder i første rekke merking og førstegangsregistrering av inventar som skal inn i databasen. IBS har tilgang til trenet personell som raskt og effektivt kan utføre denne tjenesten.