Utstyrsmerking

IBS Security AS leverer alle merkeløsninger for alle typer utstyr. Man velger selv format, design og overflatebehandling. Vi lager uforpliktende utkast til man blir 100% fornøyd. De fleste velger merker med firmalogo, løpenummer og strekkode, men vi kan også levere standardmerker for de som ikke ønsker å profilere seg med egen logo. Til merking av tyveriutsatt eller kostbart utstyr anbefaler vi permanent merking. Alle våre leveranser registreres kostnadsfritt i sporingsdatabasen Ifstolen.com og vår vaktsentral er betjent 24/7.

Tyverimerking Standard

Flere av våre kunder ønsker å tyverimerke sine verdigjenstander, men ikke signalisere hvem som er eier av utstyret. Dette fordi datautstyr og annet elektronisk utstyr kan inneholde sensitiv informasjon som ikke må komme på avveie. Vi har derfor utviklet flere nøytrale merkeprodukter hvor vi bruker den internasjonale stop logoen og ikke vår egen firmalogo, for på den måten gjøre det til et reklameskilt. 

SecuPlate Standard er markedets mest avanserte produkt for tyverimerking av bl.a. kontor- og datautstyr. Ved hjelp av et aktiviseringslim vulkaniseres skiltets baksidebrikke seg fast til verdigjenstandens overflate. På brikken står det f.eks. stolen equipment, id-nummer, telefonnummer til vår døgnbetjente alarmsentral, samt adressen til sporingsbasen www.ifstolen.com. Brikken kan ikke fjernes uten at objektet bærer preg av det. Skiltene leveres i flere formater og kvaliteter med nøytral stop logo, strekkode, løpenummer og kontaktinformasjon. Merkingen utføres på under et halvt minutt!

SecuLabel Standard 
er tradisjonell syremerking med miljøvennlig etsevæske. Man benytter en laminert, plukksikker og fortrykt standardetikett hvor f.eks. firmanavn og løpenummer blir laserskåret gjennom hele etiketten for enkel påføring av den kjemiske merkevæsken. Tyverimerkeetikettene kommer i flere størrelser og hver etikett har en midlertidig beskyttelsessjablong over seg for å forhindre søl under påføring. Merkingen utføres på under et minutt! 

Ifstolen.com er sporingsdatabasen hvor alle våre produkter for permanent merking registreres i. Tjenesten er gratis og alle henvendelser gjort til vår sporingsdatabase eller døgnbetjente vaktsentral betjenes kostnadsfritt som en service til våre kunder. Advarselsdekaler til vindu og dører er også inkludert i våre leveranser for optimal preventiv effekt og en god skallbeskyttelse av bygget.

Politiet og forsikringsselskapene er pådrivere av å få bedrifter til å tyverimerke sine verdigjenstander. Synlig merking er preventivt og gjør at utstyret er vanskelig å videreomsette. Ved tyveri ligger bevisbyrden hos politiet og umerket utstyr må derfor leveres tilbake til tyven. Tyverimerket utstyr er risikabelt å transportere, oppbevare eller forsøke å videreomsette. Tyverimerking reduserer sjansene for tyveri med 90%.

Relaterte produkter

 
 

Relaterte stikkord

  • SecuPlate Standard
  • SecuLabel Standard
  • Ifstolen.com

Relaterte filer