Hvorfor registrere?

 • Unngå unødvendige dobbeltinnkjøp
 • Full kontroll over hvem som har hva
 • Hvor er bedriftens utstyr utplassert
 • Hvem som har ansvar for hvilke avtaler
 • Forhindre at avtalefrister overskrides
 • Sikre et godt oppgjør ved brann eller tyveri
 • Sørge for at utlånt utstyr leveres tilbake
 • Unngå personlige regneark og gule lapper
 • God historikk over selskapets eiendeler
 • Spar tid og hente fram gode rapporter
 • Tilfredsstill revisjonens krav til oversikt

Vi kan tilby løsninger for fysisk sikring av de fleste type gjenstander som datamaskiner, nettbrett, projektorer og annet kostbart og tyveriutsatt utstyr. Sikringsutstyret kan leveres med ønsket låssystem som f.eks. kode, masternøkler, like nøkler eller ulike nøkler.