Hvorfor registrere?

Unngå unødvendige dobbeltinnkjøp Full kontroll over hvem som har hva Hvor er bedriftens utstyr utplassert Hvem som har ansvar for hvilke avtaler Forhindre at avtalefrister overskrides Sikre et godt oppgjør …

Hvorfor merke?

Gir god skallbeskyttelse og preventiv effekt Øker sjansen for at utstyr kommer til rette Hver gjenstand får unik ID og strekkode Vi leverer også mye inventarmerking til utstyr som leases …